Vrhunsko znanje

Slovenski zdravniki in zobozdravniki so izjemno dobro strokovno usposobljeni.

V času 6 letnega študija medicine na Medicinski fakulteti pridobijo široko medicinsko in stomatološko znanje, pri kliničnih predmetih pa še veščine in sposobnosti, ter etične smernice za kvalitetno oskrbo pacientov (več o študiju za zdravnika in zobozdravnika).

Podiplomsko izobraževanje zdravnikov izvajajo strokovna združenja, sekcije Slovenskega zdravniškega društva, klinike in katedre MF.

Na seminarjih, delavnicah in tečajih predavajo priznani domači in tuji strokovnjaki in zobozdravnikom posredujejo najsodobnejša znanja.

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije ugotavljata, da zasebni zdravniki in zobozdravniki vlagajo v izobraževanje in kakovost zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva ogromno truda, časa in finančnih sredstev. Zato jim lahko zaupate.

Osebna izkaznica zdravnika 

Poklic: Zdravnik
Naziv: Doktor medicine
Naziv krajše: dr.med.
Izobrazba: Visoka (VII. stopnja)
Medicinska fakulteta: 6 let
Število semestrov: 12 semestrov
Število ur študijskega programa: 5500 ur
Število ur z učenjem: 12800 ur
Pripravništvo: Del sekundariata
Sekundariat: 2 leti, lahko del specializacije
Specializacija: 4-6 let
Obvezno podiplomsko izobraževanje: Vsakih 7 let preverjanje zbranih kreditnih točk za podaljšanje licence.
Seznam predmetov Študij medicine
Predmeti z izpitom Biofizika
Biokemija I
Biologija celice
Anatomija
Histologija z embriologijo
Biokemija II
Fiziologija
Mikrobiologija in imunologija
Patologija
Patološka fiziologija
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Higiena
Infekcijske bolezni
Dermatovenerologija
Socialna medicina
Rentgenologija
Sodna medicina
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Kirurgija
Interna medicina
Prva pomoč
Psihiatrija
Ginekologija in porodništvo
Pediatrija
Nevrologija
Onkologija in radioterapija
Medicina dela
Ortopedija
Predmeti s kolokvijem Družinska medicina
Biomedicinska informatika
Medicinska psihologija
Medicinska deontologija s filozofijo
Medicinska terminologija
Zgodovina medicine
Anesteziologija z renimatologijo
Medicina v izrednih razmerah
Interna propedevtika
Humana genetika
Fizikalna medicina in rehabilitacija
Klinična stomatologija
Vir:Visokošolski študijski program medicine in dentalne medicine, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Osebna izkaznica zobozdravnika 

Poklic: Zobozdravnk
Naziv: Doktor dentalne medicine
Naziv krajše: dr.dent.med.
Izobrazba: Visoka (VII. stopnja)
Medicinska fakulteta: 6 let
Število semestrov: 12 semestrov
Število ur študijskega programa: 5500 ur
Število ur z učenjem: 12800 ur
Pripravništvo: 1 leto
Sekundariat: -
Specializacija: 3-4 leta
Obvezno podiplomsko izobraževanje: Vsakih 7 let preverjanje zbranih kreditnih točk za podaljšanje licence.
Seznam predmetov Študij dentalne medicine
Predmeti z izpitom Biofizika
Biokemija I
Biologija celice
Anatomija
Histologija z embriologijo
Biokemija II
Fiziologija
Mikrobiologija in imunologija
Patologija
Patološka fiziologija
Farmakologija in eksperimentalna toksikologija
Higiena
Infekcijske bolezni
Dermatovenerologija
Socialna medicina
Rentgenologija
Sodna medicina
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Kirurgija
Interna medicina
Prva pomoč
Morfologija zobnega organa
Predklinična protetika
Gnatologija
Otroško in preventivno zobozdravstvo
Zobne bolezni
Ustne bolezni in parodontologija
Ortopedija zob in čeljusti
Fiksna protetika
Snemna protetika
Oralna in maksilofacialna kirurgija
Predmeti s kolokvijem Onkologija in radioterapija
Biomedicinska informatika
Osnovna in razvojna psihologija
Stomatomedicinska deontologija s filozofijo
Stomatomedicinska terminologija
Zgodovina medicine in stomatologije
Pediatrija
Ginekologija
Nevrologija
Psihiatrija
Oralna mikrobiologija in imunologija
Propedevtika za zobne bolezni
Propedevtikaza ustne bolezni in parodontologijo
Vir:Visokošolski študijski program medicine in dentalne medicine, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani