Organi Združenja

Izvršilni odbor:

Predsednica:               Helena MOLE, dr. med.
Podpredsednica:         Nada PUHARIČ, dr. dent. med.
Tajnik:                          Alenka FORTE, dr. med.
Blagajnik:                     Leon LANG, dr. med.

Člani IO:

prim. Herbert BERNHARDT, dr. med.
Igor DOVNIK, dr. med.
Miro LASBAHER, dr. med.
Sabina MARKOLI, dr. dent. med.
Katja ŽERJAV, dr. med.

Nadzorni odbor:

izr. prof. dr. Pavle KOŠOROK, dr. med.
prim. Miro GORENŠEK, dr. med.
Suzana PETERNELJ MARINŠEK, dr. med.

Disciplinsko sodišče:

prim. asist. Dean KLANČIČ, dr. med., predsednik
prim. asist. Tanja GOLOB GULIČ, dr. med., članica
Gregor ZAVRŠNIK, dr. dent. med., član