Ugodnosti za člane

10 RAZLOGOV »ZA«

KDOR JE ČLAN STROKOVNEGA ZDRUŽENJA ZASEBNIH ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE IMA:

  • brezplačen dostop do spletnega mesta Strokovnega združenja www.zdravniki-zobozdravniki.net, na katerem so osnutki dokumentov, ki jih mora imeti vsak zasebnik v svoji ordinaciji;
  • brezplačno spletno predstavitev v javnem iskalniku in po želji postavitev individualne spletne strani ordinacije;
  • možnost sodelovanja s kolegi, posredovanja znanj in izkušenj, medsebojnega obveščanja in komuniciranja na »FORUMU«;
  • preko pisarne Strokovnega združenja možnost pridobitve nasvetov in pomoči pravnih in ekonomskega strokovnjaka ter strokovnjaka za komuniciranje z javnostjo;
  • možnost udeležbe na izobraževanjih, seminarjih in učnih delavnicah ter na regijskih in spomladanskih srečanjih ter občnih zborih, kjer so na programu aktualna predavanja;
  • kot član vzajemnega sklada pravico do nepovratne denarne pomoči v višini cca. 4.500,00 EUR, ko zaradi bolezni ali poškodbe nastopi tri ali več mesečna prekinitev dela;
  • pravico do vključitve v delovne skupine, ki analizirajo in rešujejo problematiko posameznih strok;
  • pravico biti deležen rezultatov projektov, izvedenih v korist članstva (varovanje osebnih podatkov, preprečevanje okužb v ordinacijah, itd.);
  • pravico voliti in biti izvoljen v organe strokovnega združenja.
  • Z nepovratno denarno pomočjo v višini 3.000,00 EUR pomaga strokovno združenje svojcem pokojnega aktivnega člana.