Kakovost obravnave

Zobozdravniki zagotavljajo kakovost zobozdravstvenih storitev:

  • z obveznim stalnim podiplomskim izpopolnjevanjem na seminarjih doma in v tujini,
  • z uporabo sodobne zobozdravstvene opreme,
  • z ustreznimi prostori in
  • uporabo sodobnih zobozdravstvenih materialov v skladu s strokovno doktrino.

Strokovna doktrina zahteva od zobozdravnika, da pacientu zagotavlja najvišjo kvaliteto zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev na osnovi strokovnih smernic, ki temeljijo na mednarodnih ISO standardih, ameriških ANSI/ADA standardih in evropskih EU standardih.

Strokovni standard:

  1. zobozdravnik izobražen s najsodobnejšimi znanji in veščinami, to je nadstandard znanja
  2. najsodobnejši zobozdravstveni materiali
  3. časovni standard storitev
  4. sodobna oprema
  5. sodobni prostori

Za pacienta so vsekakor najpomembnejši 1.,2. in 3., to je čim boljše znanje in izurjenost zobozdravnika, ter uporaba najsodobnejših materialov, ki jih dobi pacient in dovolj časa za korektno izvedbo zobozdravstvenega zdravljenja, ki temelji na etičnih normah. Manj pomembna pa so oprema in prostori.

Slovenski zobozdravniki so izjemno dobro strokovno usposobljeni.

V času 6 letnega študija dentalne medicine na Medicinski fakulteti pridobijo široko medicinsko in stomatološko znanje, pri kliničnih predmetih pa še veščine in sposobnosti, ter etične smernice za kvalitetno zobozdravstveno oskrbo pacientov.

Podiplomsko izobraževanje zobozdravnikov izvajajo strokovna združenja, stomatološke sekcije Slovenskega zdravniškega društva, Stomatološka klinika KC in katedre MF, ter Združenje maksilofacialnih in oralnih kirurgov Slovenije skupaj s Kliniko za oralno in maksilofacialno kirurgijo KC. Na seminarjih, delavnicah in tečajih predavajo priznani domači in tuji strokovnjaki in zobozdravnikom posredujejo najsodobnejša znanja.

Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije in Zdravniška zbornica Slovenije ugotavljata, da zasebni zdravniki in zobozdravniki vlagajo v izobraževanje in kakovost zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva ogromno truda, časa in finančnih sredstev.

Akreditacije

Gradivo je v pripravi.